DriveGreen magazin - Green je IN

Renault pokreće novu revoluciju, ovaj put u elektromobilnosti

Sistem za dvosmerno punjenje će omogućiti napajanje električne mreže energijom iz povezanih vozila. Visokoefikasni punjač će smanjiti gubitke energije za 30 %

Renault

Šta bi bilo ako bi automobili postali osnova električne mreže? Upravo na ovoj pretpostavci počiva načelo povezivanja vozila i mreže, odnosno tehnologija dvosmernog punjenja koja će uskoro omogućiti Renaultovim vozilima da iskoriste deo električne energije sačuvane u njihovim baterijama i na taj način optimizuju rad električne mreže i osiguraju rešenja za prekide u isporuci obnovljive energije.

CEA, kao vodeća istraživačka organizacija, i Renault Grupa, kao pionir i stručnjak u području električnih vozila, već sada sarađuju na razvoju novih generacija sistema za povezivanje vozila sa mrežom, a koji bi do kraja ove decenije trebali da počnu da se primenjuju. U tu svrhu su zajedno razvili novu arhitekturu električnih pretvarača koji će se direktno ugrađivati u punjače vozila.

Nakon gotovo tri godine istraživanja i 11 zajednički prijavljenih patenata, stvoren je još kompaktniji pretvarač. Razvijen uz pomoć inovativnih materijala, ovaj pretvarač bi trebao da smanji gubitke energije za 30 %, bateriju učini trajnijom i skrati vreme punjenja.. Šta više, baziraće se na dvosmernom sistemu punjenja, što znači da će skladištiti energiju iz električne mreže.

renault elektricni automobili cena punjac 2

Timovi odeljenja za istraživanje i razvoj organizacije CEA i Renault Grupe su udružili svoja znanja u području ugrađene energetske elektronike, konkretno širokopojasnih poluprovodničkih materijala napravljenih od galijum nitrida (GaN) ili silicijum karbida (SiC).

Rezultat je nova arhitektura zasnovana na širokopojasnim poluprovodničkim materijalima koja smanjuje gubitke energije pri konverziji za čak 30 %. U cilju optimizacije hlađenja sistema za konverziju energije, nova arhitektura za isti procenat smanjuje i intenzitet grejanja

Pored toga, rad inženjera na optimizaciji aktivnih (poluprovodnici) i pasivnih (kondenzatori i induktivne komponente sa navojem) komponenti rezultiralo je smanjenjem kapaciteta punjača i pratećih troškova. Zahvaljujući feritnim materijalima koji se upotrebljavaju za visoke frekvencije i u postupku brizganja, odnosno „Oblikovanja električnim ubrizgavanjem”, pretvarač je postao još kompaktniji.

renault elektricni automobili cena punjac 4elek

Nova arhitektura pretvarača omogućava punjenje snagom do 22 kW u trofaznom načinu rada i istovremeno skraćuje vreme punjenja baterija i osigurava njenu trajnost. Isto tako omogućava dvosmerno punjenje, što znači da se energija uskladištena u bateriji može upotrebiti za snabdevanje električne mreže ili pojedinačnog domaćinstva, pod uslovom da je ono opremljeno uređajem za merenje dvosmernog protoka energije. Ovo rešenje je potpuno u skladu sa normom elektromagnetske kompatibilnosti za mreže i vozila. |