Silent 60 – Hibrid za uživanje na talasima

Električni i hibridni pogon nije rezervosan samo za automobilski svet. Na temu alternativnog pogona i ekologije se sve više razmišlja i u svetu brodogradnje. Istina, najveća plovila se još oslanjaju na fosilna goriva, ali u svetu privatnih jahti, trka u originalnosti se itekako vodi. Najnoviji primer stiže iz austrijskog brodogradilišta, odakle stiže luksuzna jahta sa električnim pogonom - Silente 60.

Silent 60 – Hibrid za uživanje na talasima

Električni i hibridni pogon nije rezervosan samo za automobilski svet. Na temu alternativnog pogona i ekologije se sve više razmišlja i u svetu brodogradnje. Istina, najveća plovila se još oslanjaju na fosilna goriva, ali u svetu privatnih jahti, trka u originalnosti se itekako vodi. Najnoviji primer stiže iz austrijskog brodogradilišta, odakle stiže luksuzna jahta sa električnim pogonom - Silente 60.

Oznaka 60 u imenu ovog modela se očekivano odnosi na dužinu ove jahte mereno u stopama, što je oko 18 metara. To nije malo, a činjenica i da je u pitanju katamaran, odnosno plovilo sa dva trupa, dalo je dizajnerima mogućnost da Silent 60 bogato opreme solarnim panelima.

elektricna jahta silent 60 na struju 3

To je bilo neophodno kako bi se svaki raspoloživi foton sunčeve svetlosti pretvorio u električnu energiju i pohranio u baterije. Silent 60 pokreću dva elektromotora od po 250 kW, koji se napajaju iz baterija. Iako ne raspolaže snagom kakvom raspolažu konvencionalne jahte, Silent 60 je u stanju da razvije maksimalnu brzinu od 20 čvorova, štoje oko 37 kilometara na čas.

elektricna jahta silent 60 na struju 7

Za dobre performanse je zaslužna prvenstveno dobra hidrodinamika, kao u ultralagana konstrukcija. Ipak, treba napomenuti da se Silent ne oslanja isključivo na električnu energiju. Baterije se dopunjuju putem solarnih panela, ali zaviso od metoroloških uslova i potrebe za energijom, tu je i generator od 100 kW koji služi za dopunjavanje baterije. Inače, generator uvek dopunjuje baterije, a pogon propelera je uvek električni.

elektricna jahta silent 60 na struju 4

U principu generator se koristi samo kada je jahta na otovorenom moru, a postoji potreba za dodatnom energijom. Tokom boravka u nekoj od marina, baterije mogu da se dopunjuju priključivanjem na električnu mrežu. Takođe, tokom mirivanja na otovorenom moru, solarni paneli su dovoljni za funkcionisane svih sistema na brodu, bez uključivanja generatora i emitovanja ugljendioksida.

elektricna jahta silent 60 na struju 6

Proizvođač poručuje da je Silente 60 na prvim mestu proizvod koji promoviše novu tehnologiju, ane luksuz i prestiž. Unutrašnjost ove jahte je stoga dizajnirana tako da bude komforna, prostrana i praktična,ali bez insistiranja na naglašenom luksuzu. Naravno, to ne znači da Silente 60 nije veoma privlačno mesto za boravak. |

Silent 60 – Hibrid za uživanje na talasima
Watch the video

Električni i hibridni pogon nije rezervosan samo za automobilski svet. Na temu alternativnog pogona i ekologije se sve više razmišlja i u svetu brodogradnje. Istina, najveća plovila se još oslanjaju na fosilna goriva, ali u svetu privatnih jahti, trka u originalnosti se itekako vodi. Najnoviji primer stiže iz austrijskog brodogradilišta, odakle stiže luksuzna jahta sa električnim pogonom - Silente 60.

Oznaka 60 u imenu ovog modela se očekivano odnosi na dužinu ove jahte mereno u stopama, što je oko 18 metara. To nije malo, a činjenica i da je u pitanju katamaran, odnosno plovilo sa dva trupa, dalo je dizajnerima mogućnost da Silent 60 bogato opreme solarnim panelima.

elektricna jahta silent 60 na struju 3

To je bilo neophodno kako bi se svaki raspoloživi foton sunčeve svetlosti pretvorio u električnu energiju i pohranio u baterije. Silent 60 pokreću dva elektromotora od po 250 kW, koji se napajaju iz baterija. Iako ne raspolaže snagom kakvom raspolažu konvencionalne jahte, Silent 60 je u stanju da razvije maksimalnu brzinu od 20 čvorova, štoje oko 37 kilometara na čas.

elektricna jahta silent 60 na struju 7

Za dobre performanse je zaslužna prvenstveno dobra hidrodinamika, kao u ultralagana konstrukcija. Ipak, treba napomenuti da se Silent ne oslanja isključivo na električnu energiju. Baterije se dopunjuju putem solarnih panela, ali zaviso od metoroloških uslova i potrebe za energijom, tu je i generator od 100 kW koji služi za dopunjavanje baterije. Inače, generator uvek dopunjuje baterije, a pogon propelera je uvek električni.

elektricna jahta silent 60 na struju 4

U principu generator se koristi samo kada je jahta na otovorenom moru, a postoji potreba za dodatnom energijom. Tokom boravka u nekoj od marina, baterije mogu da se dopunjuju priključivanjem na električnu mrežu. Takođe, tokom mirivanja na otovorenom moru, solarni paneli su dovoljni za funkcionisane svih sistema na brodu, bez uključivanja generatora i emitovanja ugljendioksida.

elektricna jahta silent 60 na struju 6

Proizvođač poručuje da je Silente 60 na prvim mestu proizvod koji promoviše novu tehnologiju, ane luksuz i prestiž. Unutrašnjost ove jahte je stoga dizajnirana tako da bude komforna, prostrana i praktična,ali bez insistiranja na naglašenom luksuzu. Naravno, to ne znači da Silente 60 nije veoma privlačno mesto za boravak. |